ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно и се запознайте с условията за ползване на сайта. Чрез достъпа до и използването на този сайт, Вие се съгласявате с Условията и Правата, описани по – долу. Ако не сте съгласни с всички тези Условия, моля не използвайте този сайт.

Тези Правила и Условия на ползване, по отношение на използването на този сайт, по никакъв начин не променят условията на други споразумения. Използвайки този сайт, Вие декларирате, че сте над 18 – годишна възраст и/или законно сте в състояние да приеме тези условия. Ако използвате сайта от името на друго лице, може допълнително да декларирате, че сте упълномощени да приемете условията на сайта и те са съгласни да поемат отговорност за нарушения на настоящите Условия.

Настоящите Права и Условия за ползване на сайта могат да бъдат променяни. При зареждане на сайта се считате за обвързани с текста, който е актуален към момента. При всяка промяна https://www.educationinuk.co.uk/ ще публикува датата на последна актуализация на настоящите Права и Условия за ползване. Ваше задължение е, да я посещавате периодично, за да се запознаете с новите Правила, ако има такива, тъй като те са обвързващи за Вас.

I. СОБСТВЕНОСТ НА САЙТА И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ
Този сайт е собственост на https://www.educationinuk.co.uk/. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми, графики, данни, фотографски изображения, движещи се изображения, звук, илюстрации, софтуер, както и подбора и подреждането на съдържанието и друга информация, публикувани на този уеб сайт, са собственост на https://www.educationinuk.co.uk/ и/или неговите лицензодатели и партньори. Относно съдържанието на реклами, публикувани в сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите, предоставили текстовете и материалите.

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
Потребителят се съгласява да използва предоставените му ресурси на сайта изцяло на свой риск.

Потребителят се задължава да използва сайта законосъобразно, няма право чрез сайта да публикува или разпространява материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или подлежат на авторско право, и/или на действащата нормативна уредба на Република България, както и, които без предварителното съгласие https://www.educationinuk.co.uk/, съдържат реклама на други продукти и/или услуги.

Попълването от страна на потребителите на данни, включващи лични и фирмени данни е доброволно. Публикуваната, фирмена, контактна информация ще бъде достъпна за всички потребители и посетители на сайта с оглед на нормалното му функциониране и предназначение.

III. ОТГОВОРНОСТ
https://www.educationinuk.co.uk/ не носи отговорност за вреди или загуба на данни, причинени посредством предоставяните услуги. В това число хардуер, софтуер, компютърни програми или телекомуникационни съоражения. https://www.educationinuk.co.uk/ не гарантира, че предоставените услуги, данни и програми ще бъдат постоянии и без грешки. https://www.educationinuk.co.uk/не гарантира, достоверността и сигурността на информацията (съдържанието), нито дава гаранция за резултатите, които могат да се получат при използването на уеб страницата, както и не носи отговорност за публикуването на материали нарушаващи авторски или човешки права на трети лица.

При никакви обстоятелства https://www.educationinuk.co.uk/ не носи отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена на Потребителя от получена информация. Потребителят е длъжен да провери и оцени на своя отговорност и за своя сметка точността, пълнотата и релевантността на необходимата му информация.

https://www.educationinuk.co.uk/ има правото, но не и задължението да контролира съдържанието на страниците на сайта, за да следи спазването на правилата за ползването, установени с настоящите Права и Условия, както и всички останали вътрешни правила, законови норми и официални държавни изисквания.

Въпреки всички мерки за защита от неразрешен достъп до потребителска информация, https://www.educationinuk.co.uk/ не гарантира, че същата не може никога да бъде разгласена. https://www.educationinuk.co.uk/ си запазва правото да използва информацията, която постъпва от потребителите. В отделни случаи може да използва тази информация за комуникация с потребителите, във връзка с промени в регистрационните и абонаментните правила, нови услуги или проблеми с регистрацията.

IV. ПРЕТЕНЦИИ
Потребителят се задължава да не търси отговорност от https://www.educationinuk.co.uk/ за вреди, настъпили в следствие на ползването на услугите на сайта от потребителя или от трето лице с неговите данни за достъп.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ
https://www.educationinuk.co.uk/ и Потребителят могат да прекратят това споразумение по всяко време. Без да ограничава това право, https://www.educationinuk.co.uk/ си запазва правото по негово усмотрение по всяко време незабавно да прекрати достъпа на Потребителя до част от услугите или цялата система в случай на неприемливо поведение и действия от негова страна.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ
Потребителите на https://www.educationinuk.co.uk/ нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, изображения или части от сайта, без изрично разрешение. С ползване на услугите на сайта, вие предоставяте безвъзмездно на https://www.educationinuk.co.uk/ разрешение да възпроизвежда, публикува и разпространява публикуваното от вас съдържание в сайта. https://www.educationinuk.co.uk/ може да съдържа информация за сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни. https://www.educationinuk.co.uk/ няма контрол и не носи отговорност за актуалността, пригодността, изпълнението, съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове.

VII. ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАРИ
https://www.educationinuk.co.uk/ не носи отговорност за съдържанието на потребителските мнения, публикувани в частта за коментари. Всеки потребител, който публикува мнения, се съгласява с тези Условия за ползване на сайтa. За публикуване на мнение е необходимо да се попълнят необходимите полета във формата за писане на коментари. https://www.educationinuk.co.uk/ след подаден сигнал, ще изтрива мнения, когато те съдържат: спам, не са по темата или непоискани търговски съобщения, нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, порнографско съдържание , нарушаващо авторските права.

Ще бъде забранен достъпа до сайта на потребители, които системно публикуват някое от горните типове съдържание. Ако потребител на сайта сметне, че коментар или коментари нарушават негови права или горните правила, може да напише възражение. Възражението ще бъде разгледано и ако е извършено нарушение, коментара или коментарите ще бъдат премахнати.